ผู้บริหาร

นายนิพนธ์ รัตนนิลอมร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
แบบประเมินครูผู้ช่วย
เอกสารและแบบฟอร์มสำหรับการประเมินความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครูผู้ช่วย

คู่มือการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 644.78 KB
แบบประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 812.55 KB
แบบสรุปการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ปกเอกสารแบบประเมินฯ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35 KB
 :: โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ::
 
 webmaster :: prasit_winun@hotmail.com
>>